Termíny svateb na zámku v Nebílovech v roce 2023

Články > Termíny svateb na zámku v Nebílovech v roce 2023
nebilovy

Zámku Nebílovy se přezdívá též květinový zámek. Svatbu tady můžete mít letos v letních měsících.

Svatební obřady na zámku Nebílovy pro rok 2023

Svatební termíny civilních sňatků určuje matrika obecního úřadu ve Štěnovicích. Pro rok 2023 byly vypsány následující termíny:

17. června 2023
22. července 2023
19. srpna 2023
23.  září 2023

Svatební obřady se konají každou hodinu od 12:00 do 16:00 hod.